Rozvoj kraje - aktuální informace

22.5.2019

Projekt KAP se opět spolupodílí na broumovské pedagogické konferenci

V benediktinském klášteře v Broumově se ve dnech 19.–20. září 2019 uskuteční konference s názvem Učení pro život. Otázka, na kterou budeme společně hledat odpovědi pro letošní ročník, zní: „Co to znamená (se) učit spolu?“. Smyslem konference je setkání a společné učení pedagogů, odborníků, rodičů a dalších, koho téma zajímá. Proto i motto konference zní „Propojme své myšleny“.

16.5.2019

Harmonogram akcí

Aktuální přehled plánovaných akcí v rámci projektu KAP KHK.

15.5.2019

Inspektoráty práce se v roce 2018 zaměřily na kontroly nelegálního zaměstnávání

Zvýšené kontroly na odhalování nelegálního zaměstnávání probíhaly v průběhu celého roku na celém území České republiky. Státní úřad inspekce práce uskutečnil kromě průběžně realizované kontrolní činnosti i několik celostátních mimořádných akcí zaměřených na velká pracoviště a nelegální zaměstnávání cizinců. Kontroly budou pokračovat i v letošním roce ve stejném režimu. Cílem všech těchto kontrol není zamezit přístupu pracovníků ze zemí mimo EU na český pracovní trh, ale zajistit, aby byli zaměstnáváni za stejných podmínek jako čeští zaměstnanci či pracovníci ze zemí Evropské unie.