Porotci soutěže

24. 7. 2019

Pro hodnocení webových aplikací je připravena porota.

Jakub Malina
Vystudoval Podnikovou informatiku na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Dříve působil v několika advokátních kancelářích. Od roku 2017 pracuje na Ministerstvu vnitra v odboru Hlavního architekta eGovernmentu, kde se začal zabývat problematikou otevřených dat. V současné době se podílí na tvorbě datových politik a strategií, je tajemníkem Pracovní skupiny pro otevřená data Rady vlády pro informační společnost a spolupracuje se subjekty státní správy na dalším otevírání dat.
Jakub Malina
Ing. Martin Hrubeš
Vystudoval obor Informační systémy na fakultě Informatiky a managementu. Má 15 let praxe v IT se zaměřením na správu systémů (Microsoft, VMware). Jeho zájmy jsou technologie, horské kolo, vysokohorská turistika.
Martin Hrubeš
Milan Šulc
Pracuje jako Developer Advocate. Pomáhá vývojářům a firmám nastavovat optimální vývojové procesy a snižovat technologický dluh. Pořádá řadu IT školení a vývojářských meet-upů. Nedá dopustit na PHP, zejména u nejznámějšího českého frameworku Nette, kde je členem core týmu. Se svou firmou se několik let věnuje datovým tokům a vyvíjí desktop aplikace nad Chromiem. Je zarputilým zastáncem kvalitního kódu, zakladatel organizací na Githubu a milovník opensource. V posledním roce se zaměřuje na snižování nákladů firem transformací jejich infrastruktury na serverless architekturu. Žije tělem i duší v IT a je hrdým otcem.
Šulc
Ing. Barbora Tesařová, Ph.D.
Je odbornou asistentkou na Katedře informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Ve své odborné a pedagogické činnosti se věnuje zejména problematice databázových systému, zpracování a analýze velkých dat a možnosti jejich využitích v manažerských činnostech, např. v oblasti Business Inteligence.
Tesařová
Ing. Karel Schejbal
Karel Schejbal řídí ve společnosti Unicorn divizi podpory informačních systémů. Stěžejní část práce tvoří projekty v oblasti energetiky. Specializuje se na druhou a třetí úroveň podpory a procesy Service Design, Service Transition a Service Operation. Po zavedení služby do stabilního provozu dohlíží na rutinní provoz a neustálé zlepšování služeb podpory. Volný čas tráví s manželkou a dětmi v přírodě nebo četbou zajímavé knížky.
Karel Schejbal
Ing. Jan Mach
V 10 letech poprvé potkal osobní počítač ZX Spectrum a Basic. Ve 12 letech vyhrál první soutěžení, kdo překoná Karla na PMD-85. V 16 letech navrhl a realizoval první periférii k počítači s trochou programování v assembleru. V 17 letech pomáhal spolužákovi testovat ochranu počítačů - dnes se tomu říká etický hacker. V 22 letech navrhl a naprogramoval aplikační servery pro podnikové aplikace, které dodnes slouží pro statisíce uživatelů. Dnes už minimálně programuje, ale pořád se baví v DERSu se super kolegy návrhem aplikací s důrazem na přidanou hodnotu pro uživatele.
Jan Mach