O hackathonu

13. 2. 2019

První ročník soutěže k vývoji webových aplikací nad Otevřenými daty Královéhradeckého kraje se uskuteční 21. 3. 2019 v době od 8:00 hod. – 20:00 hod. Místo konání bude na Univerzitě Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové.

Výherce (tým) na 1. místě obdrží 20 000 Kč, výherce (tým) na 2. místě obdrží 10 000 Kč, výherce (tým) na 3. místě obdrží 5 000 Kč.

Hackathon je zaměřen pro studenty středních škol (gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště), konzervatoří, vyšších odborných škol nebo vysokých škol. Maximální počet soutěžících je 40 osob. Do registračního formuláře se přihlašují celé týmy. Soutěžit se bude v týmech v počtu od 2 do 4 soutěžících. Při registraci celého týmu je třeba uvést vedoucího týmu.

Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno od 8:00 dne 14. 2. 2019 do 14. 3. 2019 23:59 přes registrační formulář.

Otevřená data Královéhradeckého kraje jsou dostupná na webových stránkách kraje v sekci otevřená data.

Vývojové prostředí k dispozici:

  • MS Windows 10 + Office
  • Java JDK 8 (IDE Eclipse, Netbeans 8.2, IntelliJ Idea)
  • Editor PSPad
  • Visual Studio 2017
  • Visual Studio Code
  • PHP 7.3
  • NodeJS + NPM
  • Python
  • Git

V případě požadavku na jiné vývojové prostředí Vás žádáme o zajištění vlastního notebooku a požadovaného vývojového prostředí. Bližší informace jsou uvedeny v pravidlech soutěže.

Soubory ke stažení